Kunnilla on avainrooli vetymurroksessa

Kunnilla on avainrooli vetymurroksessa

Hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä. Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.

Vety on tällä hetkellä merkittävin teollisuuden murroksen veturi, niin Suomessa kuin maailmalla. Vetyä tarvitaan vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Ensin vetyä pystytään hyödyntämään liikkumisessa ja logistiikassa. Vedyntuotanto edellyttää runsasta kilpailukykyisen puhtaan sähkön saatavuutta. Vedyn kuljetus ja säilytys teollisessa mittakaavassa on vielä ratkaistava, mutta muutosta voidaan lähteä rakentamaan jo nyt, pienestä suureksi. Tässä kunnilla on avainrooli.

Ii mukana maakunnan vetyselvityksessä, tavoitteena tuotantolaitos

Valtion omistama Gasgrid Finland suunnittelee noin 3,5 miljardin euron vetyputken rakentamista Vaasasta rannikkoa pitkin Kemin kautta Ruotsiin. Ennusteiden mukaan siirtoverkko voisi olla käytössä jo vuonna 2030. Vetyputken varrelle on suunnitelmissa rakentaa vetyä tuottavia laitoksia, varastoijia ja käyttäjiä. Tarvitaan siis suuria määriä energiaa, jota alueella on kyllä tarjolla.

Ii ja Skarta Energy aiesopimukseen - Aurinkopuistolle etsitään paikkaa

Iin kunta ja Skarta Energy Oy ovat tehneet aiesopimuksen aurinkopuiston rakentamisen suunnittelusta Iihin. Tavoitteena on rakentaa useampia erillisiä aurinkovoimaloita.

Alkuvaiheessa kartoitamme aurinkotuotantoon sopivia alueita. Käytännössä etsitään noin 10-100 hehtaarin kokoisia joutomaita, sanoo Vikke Saarelainen, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja.

Aurinko on tuulen ohella edullisin sähköntuotantomuoto, mutta eroaa merkittävästi tuulivoiman rakentamisen vaikutuksista. Aurinkoenergiaa vie tuulivoimaa vähemmän maa-alaa ja sitä voidaan rakentaa nopeasti. Aurinkoenergiaa voidaan rakentaa joutomaalle, minkä ansiosta se ei vaadi metsien kaatamista ja eikä uhkaa Suomen hiilinieluja.

Iin elinvoimajohtajan Helena Illikaisen mukaan kunnan tavoitteena on, että aurinkopuiston lähelle syntyisi uusi houkutteleva yrityskeskittymä, jonka toimijat saisivat puistosta edullisesti energiaa.

Ovatko energiaratkaisut ajankohtaisia myös teidän kunnassanne?

Me olemme kunnan tukena. Kartoitamme yhdessä kaavoitettavia alueita, houkuttelemme alueelle uusia yrityksiä ja teollisuutta ja osallistumme kumppanina mukaan neuvotteluihin ja palavereihin. Haluamme tehdä muutoksen kunnalle helpoksi. Riittää, että olette aktiivisia.

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Varatoimitusjohtaja