Kunnilla on avainrooli vetymurroksessa

Kunnilla on avainrooli vetymurroksessa

Hallitus hyväksyi 9.2.2023 periaatepäätöksen vedystä. Suomi tavoittelee Euroopan johtavaa asemaa vetytaloudessa läpi koko arvoketjun. Suomella on edellytykset tuottaa vähintään kymmenen prosenttia EU:n päästöttömästä vedystä vuonna 2030.

Vety on tällä hetkellä merkittävin teollisuuden murroksen veturi, niin Suomessa kuin maailmalla. Vetyä tarvitaan vihreän siirtymän mahdollistamiseksi. Ensin vetyä pystytään hyödyntämään liikkumisessa ja logistiikassa. Vedyntuotanto edellyttää runsasta kilpailukykyisen puhtaan sähkön saatavuutta. Vedyn kuljetus ja säilytys teollisessa mittakaavassa on vielä ratkaistava, mutta muutosta voidaan lähteä rakentamaan jo nyt, pienestä suureksi. Tässä kunnilla on avainrooli.

Valtion omistama Gasgrid Finland suunnittelee noin 3,5 miljardin euron vetyputken rakentamista Vaasasta rannikkoa pitkin Kemin kautta Ruotsiin. Ennusteiden mukaan siirtoverkko voisi olla käytössä jo vuonna 2030. Vetyputken varrelle on suunnitelmissa rakentaa vetyä tuottavia laitoksia, varastoijia ja käyttäjiä. Tarvitaan siis suuria määriä energiaa, jota alueella on kyllä tarjolla.

Suomen tie vetytalouteen käy pienestä suureen

Suomi on matkalla vetytalouteen ja valtioneuvoston tuore periaatepäätöskin tukee visiota Suomesta vihreän vedyn suurvaltana. Vetyprojekteja on julkistettu jo yli 20 ja niiden edellyttämiä puhtaan energian tuotantohankkeita huomattavasti enemmän. Uutta aurinko- ja tuulivoimaa tarvitaankin ennennäkemättömiä määriä mahdollistamaan puhtaan vedyn tuotanto.

Jotta visio toteutuu, tarvitsemme hankkeiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Isojen vedyn siirtoverkkohankkeiden rinnalle on nopean siirtymän takaamiseksi rakennettava pienempiä, älykkäitä ja skaalautuvia kokonaisuuksia, jossa teollisuus ja liikenne saavat käyttöönsä puhdasta sähköä ja vetyä läheltä. Malliesimerkkinä on Utajärven teollisuusalueella toteutettava ns. vierivoimahanke, jossa energiaa tuotetaan paikallisesti.

Päästötön raskas liikenne ja logistiikka onnistuvat puhtaalla vedyllä ja vetyjohdannaisilla polttoaineilla. Niihin liittyvät investoinnit niin tuotannossa kuin käytössäkin on aloitettavissa jo nyt. Isot autonvalmistajat ovat valmiina tuomaan vetyrekkoja Suomen teille, ja niillä voidaan alkaa ajaa heti, kun vihreän vedyn tuotanto, jatkojalostus ja tankkausverkosto on saatu jaloilleen. Paikallisesti hankkeita voidaan toteuttaa yhteistyössä nopeasti ja tehokkaasti ympäri Suomea, jolloin kasvava tankkausverkosto voi olla käytettävissä jo muutamassa vuodessa.

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President