Aurinkovoiman merkitys kasvaa vuosi vuodelta

Aurinkovoiman merkitys kasvaa vuosi vuodelta

Vaikka aurinkovoiman osuus Suomen sähköntuotannosta on vielä suhteellisen pieni, sen kasvupotentiaali on valtava ja sen merkitys korostuu, kun tavoitteena on rakentaa kestävämpää ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta.

Aurinkovoima on lähitulevaisuuden Suomessa merkittävä energiamuoto, vaikka maantieteelliset tekijät asettavat omat haasteensa. Tänä vuonna aurinkovoiman osuus koko sähköntuotannosta nousee yli yhden prosentin, kun viisi vuotta sitten se oli vain kaksi promillea. Teknologian kehittyessä ja aurinkopaneelien tehokkuuden kasvaessa aurinkovoiman tuotanto on jatkuvasti entistä houkuttelevampaa ja kannattavampaa myös suuressa osassa Suomea.

Vetytalous korostaa aurinkovoiman merkitystä

Erityisesti vetytaloudessa aurinkovoiman merkitys korostuu. Auringosta voidaan tuottaa sähköä, jota voidaan käyttää vedyntuotannossa niinäkin aikoina, kun tuulivoimaloiden lavat eivät pyöri.  Vetyä voidaan sitten hyödyntää energian varastoinnissa ja kuljetuksessa, sekä raaka-aineena monissa teollisissa prosesseissa, mikä taas edistää hiilineutraalia energiajärjestelmää.

Aurinkovoima vähentää sähköntuotannon päästöjä ja tarjoaa maisemallisesti huomaamattomampia mahdollisuuksia alueelliseen uusiutuvaan sähköntuotantoon. Aurinkopaneelit eivät kohoa maisemassa paria metriä korkeammalle ja ne voidaan sijoittaa maa-alueille, joille ei juuri muuta käyttöä ole. Aurinkovoima vähentää riippuvuutta tuontisähköstä ja lisää omavaraisuutta energiantuotannossa.

Aurinkovoiman kehittäminen luo myös uusia työpaikkoja ja edistää taloudellista kasvua sekä suoraan että välillisesti. Vakaa ja runsas uusiutuvan sähkön tuotanto houkuttelee investointeja ja energiaintensiivinenkin toiminta voi muuttua päästöttömäksi.

Päättäväisiä toimia ja yhteistä näkemystä tarvitaan

Vanha totuus on, että aurinko laskee länteen. Meillä aurinkovoiman parissa työskentelevillä on vahva käsitys, että vielä ei ole tuon auringonlaskun aika, vaan itse asiassa olemme vasta päässeet alkuun. Suomessa on merkittäviä määriä aurinkovoiman tuotantoon erinomaisesti soveltuvia joutomaita ja vähällä käytöllä olevia tontteja ja lisäksi tuotanto-olosuhteet ovat suuressa osassa maata varsin suotuisia aurinkovoimalle.

Energiateollisuuden vuoden 2023 tilastoista ilmenevä teollisuuden notkahtanut sähkön kysyntä ei anna kuvaa tulevaisuuden sähköntarpeesta Suomessa. Suomen kansantaloudelle ensiarvoisen tärkeän vetytalouden edellytyksenä on massiivinen puhtaan sähkön tuotannon lisääminen. Vakaa sähköjärjestelmä perustuu monipuoliseen tuotantoon sekä toimivaan siirto- ja jakeluverkkoon.

Ollaksemme lähivuosina vetytalouden etulinjassa ja maksimoidaksemme siitä maallemme koituvat hyödyt, tarvitsemme päättäväisiä toimia lupakäytäntöjen suoraviivaistamiseksi, uusiutuvien energiamuotojen tasapuolista sääntelyä ja tietysti rohkeaa yrittäjähenkeä sekä valtion, kuntien ja maanomistajien yhteistä näkemystä aurinkovoiman merkityksestä.

Vikke Saarelainen

(Teksti julkaistu alkujaan Satakunnan Kansassa mielipidekirjoituksena ”Lukijalta-palstassa” 29.3.2024)

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President