Solkraftens betydelse ökar för varje år

Solkraftens betydelse ökar för varje år

Även om solkraftens andel av den finska elproduktionen fortfarande är relativt liten har den en enorm tillväxtpotential och dess betydelse framhävs när målet är att bygga en mer hållbar och utsläppssnål framtid.

Solkraft är en viktig energiform i Finland i den närmaste framtiden, även om de geografiska faktorerna ställer sina egna utmaningar. I år kommer solkraftens andel av den totala elproduktionen att stiga till över en procent från bara två promille för fem år sedan. I takt med att tekniken utvecklas och solpanelernas effektivitet ökar blir solkraftsproduktionen alltmer attraktiv och lönsam även i stora delar av Finland.

Vätgasekonomin framhäver solkraftens betydelse

Särskilt i vätgasekonomin framhävs solkraftens betydelse. Solen kan producera el som kan användas för vätgasproduktion även när vindkraftverkens blad inte roterar.  Vätgas kan sedan användas för lagring och transport av energi, samt som råvara i många industriella processer, vilket i sin tur bidrar till ett koldioxidneutralt energisystem.

Solkraft minskar utsläppen från elproduktionen och ger möjligheter till regional förnybar elproduktion som är mindre synlig landskapsmässigt. Solpanelerna höjer sig inte mer än ett par meter i landskapet och kan placeras på markytor för vilka det knappt finns någon annan användning. Solkraft minskar beroendet av importerad el och ökar självständigheten i energiproduktionen.

Utvecklingen av solkraft skapar också nya arbetstillfällen och bidrar till ekonomisk tillväxt, både direkt och indirekt. Stabil och riklig produktion av förnybar el lockar till investeringar och även energiintensiv verksamhet kan bli utsläppsfri.

Beslutsamhet och samsyn behövs

Den gamla sanningen är att solen går ner i väst. – Vi som arbetar med solkraft har en stark uppfattning om att det inte är dags för solnedgång än, utan att vi faktiskt bara har börjat. I Finland finns betydande mängder ödemark och tomter som används sällan, som är utmärkt lämpade för solkraftsproduktion, och dessutom är produktionsförhållandena i stora delar av landet ganska gynnsamma för solkraft.

Den sviktande elefterfrågan inom energiindustrin som framgår av statistiken för 2023 ger ingen bild av framtidens elbehov i Finland. En förutsättning för vätgasekonomin, som är av största vikt för Finlands nationalekonomi, är en massiv ökning av produktionen av ren el. Ett stabilt elsystem bygger på mångsidig produktion och ett fungerande överförings- och distributionsnät.

För att ligga i främsta linjen i fråga om vätgasekonomin under de närmaste åren och maximera fördelarna av den för vårt land behöver vi beslutsamma åtgärder för att förenkla tillståndspraxis, en jämlik reglering av förnybara energislag och naturligtvis en djärv företagaranda och en gemensam syn på solkraftens betydelse mellan staten, kommunerna och markägarna.

Vikke Saarelainen

(Texten publicerades ursprungligen i Satakunnan Kansa som en insändare i spalten Lukijalta [Från läsaren] 29.3.2024)

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President