Solkraft

Vi är specialiserade på utsläppsfria industriella solkraftsprojekt, vilka vi kompletterar med energilagring, vindkraft och vätgaslösningar för att säkerställa en tillförlitlig och säker energiförsörjning i framtiden.

Solenergi

Solenergi i industriell skala är ett centralt element i Finlands strävan att nå utsatta klimatmål. Finland behöver solenergi för att diversifiera sin palett av förnybar energi, som för närvarande består av vind- och vattenkraft.

Varför solenergi?
Leveranssäkerhet
Finland behöver solenergi för att jämna ut väderväxlingarnas inverkan på vindkraft.
Minimering av miljöpåverkan
I jämförelse med vindkraft medför solel mindre miljöeffekter och estetiska konsekvenser.
Effektiv markanvändning
Solenergi kan byggas upp snabbt och det upptar mindre markyta än vindkraft. Solenergi kan byggas på ödemark och kräver inte skogsfällning och är därmed inte ett hot mot Finlands kolsänkor.
Regionala lösningar
Solenergi kan utnyttjas även till exempel i Östra Finland där det är svårt att i bred omfattning bygga ut vindkraft på grund av radar.
Lönsam förnybar energi
Försäljning eller uthyrning av mark åt solenergibolag är mycket produktivt och ekonomiskt lönsamt.
Regionala arbetsplatser
Solparker lockar investeringar och förstärker den regionala livskraften.
En smidig tillståndsprocess
Kommunernas plan- och byggmyndigheter förhåller sig vanligtvis positivt till solkraftsprojekt.

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President
Beställ vårt nyhetsbrev
Lösningar som intresserar mig