Skarta i korthet

God energi lätt och kolneutralt

Skarta Energy är en finländsk utvecklare och producent av förnybar energi. Vi erbjuder lösningar gällande ren energi till kommuner, städer och industrins behov i hela Finland. Vi utvecklar och genomför krävande energiprojekt med årtionden av erfarenhet.

Vi är specialiserade på utsläppsfria industriella solkraftsprojekt, vilka vi kompletterar med energilagring, vindkraft och vätgaslösningar för att säkerställa en tillförlitlig och säker energiförsörjning i framtiden.

Vi möjliggör den gröna övergången genom att producera solenergi till Finland för 800 MW före utgången av 2028. För att lyckas samarbetar vi intensivt och långsiktigt med kommuner, företag och markägare både lokalt och nationellt. Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra ägare, CapMan Infra som är specialiserad på infrastrukturinvesteringar och Nyab Abp som är inriktad på energibyggnation.

Vår vision är att göra Finland till ett kraftcentrum för förnybar energi.

Vårt mål är i slutet av 2028

800
MW
solkraft med en effekt på
800
GWh
solenergi med en effekt på
1.3
milj. tCO₂e
en årlig utsläppsminskning på*
*Årliga koldioxidbesparingar jämfört med de årliga koldioxidutsläppen från den finska energisektorn.

Vi bygger övergången mot ett kolneutralt samhälle

Vierivoima är ett kostnadseffektivt sätt att leverera förnybar och närproducerad energi till kommuner och industrier.

Vi erbjuder
Vi ökar
regionalt och nationellt energioberoende och försörjningstrygghet
Vi utvecklar
regional företagsverksamhet och ökar sysselsättningen
Vi övergår
mot en kolneutral verksamhetsmiljö
Vi producerar
stabil och billig el långt in i framtiden
Vi förbereder oss
för framtidens vätgassamhälle