Till kommuner

Vårt avancerade Vierivoima®-koncept stärker den regionala livskraften och möjliggör lokala och utsläppsfria energilösningar, vilket säkerställer övergången till framtidens vätgassamhälle.

Låt oss skapa förändring tillsammans. Vi har energin till det.

Vi stärker den regionala livskraften, skapar arbetsplatser och möjliggör lokala investeringar genom att utforma och genomföra projekt för förnybar energi i industriell skala. Vi samarbetar tätt med kommuner och städer för att identifiera möjligheter till förnybar energi. Vi är engagerade i långsiktiga partnerskap som satsar på att leverera ren energi nu och i framtiden.

Vi hjälper till att identifiera potentialen för produktion av förnybar energi
Vi tillhandahåller lokal förnybar energi för de lokala företagens behov
Vi säkerställer en stabil och billig el långt in i framtiden
Vi ökar den regionala graden av självförsörjning angående energi och stöder försörjningsberedskapen
Vi utvecklar framtidens energiinfrastruktur och möjliggör övergången till ett vätgassamhälle
Vi är engagerade i att skapa långsiktiga partnerskap
Skulle solenergi i industriell skala lämpa sig för din kommun?
Ökar den regionala livskraften
Minskar kolavtrycket
Skapar regionala arbetsplatser och ökar skatteintäkter
Lockar nya aktörer och investeringar till området
Erbjuder billig och förnybar energi till lokala företag
Utvecklar energiinfrastrukturen för behoven i ett vätgassamhälle

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Miia Viitaniemi
Miia Viitaniemi
Key Account Manager
Beställ vårt nyhetsbrev
Lösningar som intresserar mig