Ta kontakt

Skarta Energy Oy
Heikasvägen 7, 00210 Helsingfors

Faktureringsuppgifter
Nätfaktureringens tekniska uppgifter:
FO-nummer: 3182627-8
Nätfaktureringsadress: 003731826278
Förmedlarkod: +0037 2 129 1126
Nätfakturaoperatör: Maventa

Pappersfakturor:
Skarta Energy Oy, 31826278, PB 100, 80020 Kollektor Scan

Adress för e-postskanning:
invoice-31826278@kollektor.fi

Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Vice verkställande direktör
Antti Marttila
Antti Marttila
Sales Manager
Miia Viitaniemi
Miia Viitaniemi
Key Account Manager
Jari Maantila
Jari Maantila
Förvaltare för markförvärv
Jesse Huttunen
Jesse Huttunen
Project Engineer
Abdel Rahman Ez Eddin
Abdel Rahman Ez Eddin
Solar PV Engineer
Eveliina Riiheläinen
Eveliina Riiheläinen
Environmental Manager
Niko Suomalainen
Niko Suomalainen
Electricity Market Specialist
Satu Syrjälä
Satu Syrjälä
Personalchef
Minna Koistinen
Minna Koistinen
Direktör för kommunikation och marknadsföring