Till markägare

Vi erbjuder långvarig, bekymmerslös och hållbar inkomst för din mark. Vi utnyttjar ofruktbar mark genom att bygga solparker i industriell skala för att tillgodose kommunernas, städernas och industrins energibehov.

Vi vet hur man får god energi att växa

Vi samarbetar med både små och stora privata och offentliga markägare. Genom våra solenergiprojekt möjliggör vi långsiktig avkastning på underutnyttjad mark. Vi är engagerade i långsiktiga partnerskap som satsar på att leverera ren energi nu och i framtiden.

Ta kontakt
Vi letar själva och med hjälp av markägare efter lämplig mark. Om du är intresserad av långsiktig, bekymmerslös och ansvarsfull avkastning är du välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.
Preliminärt
Vi gör en preliminär undersökning av marken för att fastställa om den lämpar sig för en solpark. Sedan undersöker vi tillsammans hur projektet kan gå vidare.
Preliminär utredning
Om marken verkar lämplig för en solpark gör vi en mer detaljerad analys av hur energiproduktionen kunde inledas.
Avsiktsförklaring
Om du fortfarande är intresserad av en långsiktig och bekymmerslös avkastning och om marken är lämplig för en solpark, ingår vi en avsiktsförklaring om försäljning eller uthyrning av marken för att slutföra planerna.
Planering och tillstånd
Vi ansöker om de nödvändiga tillstånden för projektet för att påbörja byggnationen.
Köpa eller hyra mark
De slutgiltiga avtalen kommer att ingås när de nödvändiga tillstånden har beviljats.
Projektets planering och byggnation
Vi ansvarar för projektets planering, genomförande och finansiering.
Underhåll
När solparken är färdig och ansluten till elnätet tar vi hand om underhållet och energiproduktionen.
Ska vi sätta fart på den goda energin?
Du äger outnyttjad mark (t.ex. öde mark, åkrar med låg avkastning och deras skyddszoner samt avvecklade torvmarker).
Det område som du äger är huvudsakligen beläget inom en radie av cirka 50 kilometer från Finlands syd- eller västkust. Även andra områden kan användas för solenergi.
Det växer knappt någon skog på den mark du äger.
Det finns en transformatorstation eller en huvudkraftledning i närheten av området.
Området är tillräckligt stort.
Du vill ha en långsiktig, bekymmerslös och ansvarsfull avkastning på din mark.

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Jari Maantila
Jari Maantila
Land Acquisition Manager
Beställ vårt nyhetsbrev
Lösningar som intresserar mig