Till företag

Vi erbjuder lokalt producerad koldioxidneutral energi för industriella behov på ett effektivt och tillförlitligt sätt.

God energi lätt och kolneutralt

Vi stärker våra kunders konkurrenskraft med effektiva lösningar för förnybar energi. Vi är specialiserade på projekt i industriell skala. Vi ansvarar för projektets planering, genomförande och finansiering som en nyckelfärdig lösning med flera årtionden av erfarenhet. Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra ägare, CapMan Infra som är specialiserad på infrastrukturinvesteringar och Nyab Abp som är inriktad på energibyggnation.

Vi erbjuder företagsspecifika energilösningar på ett smidigt och skalbart sätt
Vi minskar kostnaderna genom att öka självförsörjande och förnybar energi utan leveranskostnader
Vi stöder den koldioxidneutrala övergången och målen för utsläppsminskningar
Vi är engagerade i ett långsiktigt partnerskap för att tillhandahålla stabil och billig el
Vi ansvarar för projekt som planeras och genomförs i tid och med hög kvalitet som en nyckelfärdig lösning
Kunde solenergi i industriell skala lämpa sig för ditt företag?
Vi minskar kostnaderna
Vi minskar kolavtrycket
Vi ökar graden av självförsörjning i anknytning till energi
Vi möjliggör framtidens energilösningar
Vi planerar, finansierar och genomför projekt som nyckelfärdiga lösningar

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President
Beställ vårt nyhetsbrev
Lösningar som intresserar mig