Elinkeinoelämän murros on ovella

Elinkeinoelämän murros on ovella

Vuosia olemme puhuneet energiamurroksesta, fossiilienergian käytöstä luopumisesta ja siirtymästä omavaraiseen, puhtaaseen sähkönkulutukseen. Suomessa siirtymä on onnistunut uusiutuvaan aurinko-, tuuli- ja bioenergiaan kohdistuneiden investointien ja ydinvoiman rakentamisen ansiosta.

Nyt kynnyksellämme on elinkeinoelämän murros

Yhteiskuntamme sähköistyminen on edellytys teollisuuden uudistumiselle. Sähköistyminen etenee jopa odotuksia rivakammin ja se läpäisee teollisuudenalat ja elinkeinoelämän. Isot teolliset investoinnit luovat myös työtä PK-sektorille ja energiaverkkojen rakentaminen työllistää rakennus- ja maanrakennussektoria.

Uusiutuva energia tarjoaa pohjan uusille, suoraan kansainvälisille markkinoille suuntaaville yrityksille, joiden alihankintaketjut ja palvelutarve ruokkivat suomalaista yritystoimintaa laajasti. Energian riittävyys suo mahdollisuuden uusien teollisten työpaikkojen syntymiseen Suomeen. Tätä kehitystä kiihdyttävät paitsi sähköistymisen eteneminen, myös teollisuuden voimakas uudistuminen.

Sähkön hinta on viime aikoina vaihdellut voimakkaasti ja se on tuntunut myös kuluttajan kukkarossa. Heilunnasta huolimatta on selvää, että tarvitsemme Suomessa omalla maaperällämme tuotettua puhdasta sähköä tulevaisuudessa vielä runsaasti enemmän, kuin nyt.

Tulevaisuudessa käytämme energiaa paljon nykyistä enemmän mm. datakeskusten tarpeisiin sekä vedyn ja sen jatkojalosteiden tuotannon – ja käytön – lisääntyessä merkittävästi.

Satojen miljardien energiainvestointien onnistumisen edellytykset on rakennettava nyt

Suomeen odotetaan eri arvioiden mukaan 40–200 miljardin euron arvosta energiainvestointeja seuraavien 10 vuoden aikana. Suomi ei kuitenkaan ole ainoa maa, jossa elinkeinoelämän murros nähdään mahdollisuutena, eikä myöskään ainoa maa, jota investoijat tutkivat tositarkoituksella. Investoinnit eivät siis itsestään laskeudu taivaasta, vaan niiden onnistumisen edellytykset on rakennettava. Ikkuna on nyt auki, mutta vain muutaman vuoden.

Maahamme kohdistuvien kymmenien ja satojen miljardien eurojen investointien turvaaminen on poliittista kenttää yhdistävä tavoite. Tarjolla olevien energiainvestointien toteuttaminen ja hyödyntäminen on varmin tie koko yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Tämä vaatii ratkaisuja uusiutuvan energian hankkeiden luvituksen yksinkertaistamiseen, harmonisointiin ja nopeuttamiseen, sekä viranomaistyöskentelyn tehostamiseen. Paikallisia energiayhteisöjä kahlitsevan regulaation purkaminen edistää synergioita luovia investointeja. Myös energian siirtokapasiteettia on kehitettävä sekä laadullisesti että määrällisesti, jotta uusiutuvaa energiantuotantoa voidaan hajauttaa tehokkaasti.

Yhteistyössä sidosryhmien – mm. kansalaisten, yritysten, poliittisten päätöksentekijöiden ja sijoittajien kanssa rakennamme Suomesta puhtaan energian suurvallan, jossa korkean jalostusasteen teollisuus turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme kukoistuksen ja omavaraisuuden.

Energiamurros mahdollistaa elinkeinoelämän murroksen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President