Aurinkopuiston rakentaminen näkyy Utajärven katukuvassa

Aurinkopuiston rakentaminen näkyy Utajärven  katukuvassa

Skarta Energy Oy on käynnistänyt Utajärven Isosuon aurinkopuiston rakennustyöt. Isosuon alue sijoittuu
Mustikkakankaan teollisuusalueen kohdalle, junaradan toiselle puolella, joka on noin neljä kilometriä
Utajärven keskustaajamasta. Aurinkopuisto rakentuu noin 133 hehtaarin alueelle ja on kapasiteetiltaan
102,5 MWp:n eli noin 80 MWa:n (liityntäteho).

Raskasta liikennettä näkyy kevään aikana Utajärven taajamassa, kun sekä Puolangan, VT 22:n että
Tunturisuon suunnasta Kormuntietä kuljetetaan työmaalle aineksia. Puiston rakentamistyöt ovat alkaneet
varastoalueiden ja tukikohdan rakentamisella. Toimituksia tulee alueelle jatkossakin, joskin liikenteen
määrä hieman rauhoittuu kesää kohden. Tavoitteena on, että työmaa aiheuttaa mahdollisimman vähän
haittaa. Työmaakylttien avulla varoitetaan rakennustyöstä sekä ohjataan kulkijoita kiertämään työmaa.

Aurinkopuiston pääurakoitsijana toimi NYAB Finland Oy. Rakentaminen kestää kaksi vuotta ja puisto on
tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain, siten että kokonaisuus on valmis vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon
aikana.

Valmistuttuaan puisto tuottaa noin 97 GWh uusiutuvaa aurinkosähköä vuodessa, joka vastaa noin 16.000
kotitalouden vuotuista sähkön kulutusta. Isosuolle rakennettava Skartan aurinkopuisto on Suomen yksi
ensimmäisistä Fingridin kantaverkkoon yhdistettävistä aurinkopuistoista. Hanke on saanut Euroopan
unionin rahoitusta.

Rakentaminen näyttäytyy positiivisesti kuntalaisille, sillä puisto työllistää paljon paikallisia työntekijöitä ja
alueen palveluita tarvitaan runsaasti kuten päivittäistavara, siivous- ja ruokapalveluita. Aurinkopuiston
rakentamisesta on suunnitteilla kuntalaisilta huhtikuun alussa.

”Teemme tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa ja olemme iloisia, että aurinkopuisto alkaa rakentua. Mikäli hankkeesta tulee kysyttävää voi urakoitsijoihin ja meihin olla yhteydessä matalalla kynnyksellä.” Toteaa Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja Vuokko Paso.

Lisätietoja

Projektin johto

Simo Rintakari
Project Manager
Skarta Energy Oy
+358 40 651 6322
simo.rintakari@skarta.fi

Seppo Nuorala
Projektipäällikkö NYAB
+358 40 770 3254
seppo.nuorala@nyabgroup.com

Aurinkopuiston ympäristöön ja liikenteeseen liittyvät asiat

Vesa Vahtola
Site Manager
NYAB Finland Oy
+358 40 7400 940
vesa.vahtola@nyabgroup.com

Yrittäminen Utajärvellä

Vuokko Paso
0406328805
toimitusjohtaja
Utajärven Yrityspuisto Oy
vuokko.paso@utajarvi.fi

Yritysneuvonta, siivous- ja ruokapalveluiden tarjoajat ja kuntalaisilta

Tiia Juntunen
Yrityskehittäjä
Utajärven Yrityspuisto Oy
0407179706
tiia.juntunen@utajarvi.f