Vihreän siirtymän edistämiseksi tarvitaan nopeasti uutta näkemystä lupamenettelyyn

Vihreän siirtymän edistämiseksi tarvitaan nopeasti uutta näkemystä lupamenettelyyn

Itä-Suomi on tuoreessa työ- ja elinkeinoministeriön visiossa vihreän siirtymän etulinjassa. Vihreän siirtymän hankkeita onkin maassamme laaja kirjo. Otsikoihin on kuitenkin noussut etupäässä läntisen Suomen hankkeita, kuten norjalainen terästehdas sekä ruotsalaisen Vattenfallin länsirannikolle suunnittelema iso merituulipuisto. Puheissa monen miljardin euron hankkeille on ennakoitu sujuvaa lupamenettelyä.

Vihreää siirtymää vauhdittaakseen EU:n neuvosto asetti joulukuussa mm. nykyistä lyhyempiä aikarajoja hankkeiden lupakäsittelyn kestolle. Asetus koskee esim. aurinkoenergiaratkaisujen kohdalla vain pieniä, omakotitalojen tai pienten taloyhtiöiden aurinkovoimaloita. Samat toimijat voivat tuoreen lainsäädännön ansiosta hyötyä veroedusta paikallisina energiayhteisöinä. Suunta on oikea, mutta askelen mitta on vielä vaatimaton.

Miljardihankkeiden ja kotivoimaloiden saadessa huomiota väliin uhkaavat pudota alueellisesti merkittävät uusiutuvan energian hankkeet, joita Itä-Suomen kunnat ja yritykset kipeästi tarvitsevat houkuttelemaan alueilleen uusia toimijoita ja investointeja. Näitä hankkeita rasittavat mm. luvitusprosessin kokonaiskesto ja tehottomuus sekä eri lupaviranomaisten välinen puutteellinen koordinaatio sekä lupien hinnoittelu – luvan hinta alueiden välillä voi vaihdella tuhannesta kymmeniin tuhansiin euroihin.

Haasteet hidastavat puhtaan energian rakentamista ja skaalaamista alueellisesti, aiheuttavat tulonmenetyksiä ja pahimmillaan kaatavat hankkeita. Nopeat toimet myös keskisuurten hankkeiden luvituksen sujuvoittamiseksi ja sääntelyn kehittämiseksi ovat entistä tärkeämpiä.

Lupamenettelyn mallia voi hakea mm. EK:n ehdotuksen mukaisesti Hollannista, jossa tavanomaisille hankkeille riittää yksi hakemus ja yksi valituskierros. Suomessa vastaava prosessi sisältää useita lupa- ja valituskierroksia. Tarvitsemme uuden ajattelumallin, jossa lupaprosessia koordinoi yksi viranomainen yli hallinto- ja yksikkörajojen.

Itä-Suomen aurinko- ja tuulihankkeita on nopeutettava. Jo ennen lupamenettelyn uudistamista voisimme tiivistää alueiden lupaviranomaisten välistä yhteistyötä, joka mahdollistaisi yhdellä alueella toteutetun hankkeen lupaprosessin hyödyntämisen toisella alueella.

Kirjoitus on alun perin julkaistu Etelä-Saimaassa 5.3.2023.

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President