Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Skarta Energy Energiateollisuus ry:n jäseneksi

Skarta Energy Oy on liittynyt energia-alan edunvalvontayhteisö Energiateollisuus ry:n jäseneksi helmikuussa 2023. Energiateollisuuden jäsenyys vahvistaa Skarta Energyn pyrkimystä vauhdittaa energiasiirtymää ja nousta merkittäväksi uusiutuvan energian moniosaajaksi. Skarta Energy ja Energiateollisuus luovat yhdessä Suomen talouden uutta vetytalouteen pohjautuvaa menestystarinaa. Tämä toteutetaan isojen teollisen mittakaavan hankkeiden lisäksi keskikokoisilla alueellisilla ja paikallisilla toteutuksilla.

”Energiateollisuus on Skarta Energylle keskeinen viiteryhmä, jonka jäsenyys antaa meille entistä paremmat edellytykset vuoropuheluun toimialan ja sidosryhmiemme keskuudessa. Se on olennaisen tärkeää etenkin nyt, kun energiamarkkinat ovat historian suurimpien mullistusten keskellä. Yhdessä voimme ottaa Suomen tulevaisuuden uusiutuvan energian suurvaltana omiin käsiimme”, uskoo Skarta Energyn toimitusjohtaja Kari Tuominen.

Päällimmäisiä ja ajankohtaisimpia Energiateollisuuden ja Skarta Energyn yhteisiä intressejä ovat mm. uusiutuvien energiahankkeiden luvituksen ennakoitavuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä teknologianeutraaliuden toteutuminen lainsäädännössä ja verotuksessa kaikissa mittakaavoissa.  

”Suomella on erinomaiset mahdollisuudet saada uutta hyvinvointia ja kasvua energiamurroksesta. Siihen tarvitaan puhdasta sähköntuotantoa, energiankäytön sähköistämistä ja vetytaloutta sekä näitä palvelevaa infrastruktuuria. Skarta Energy on yhtiö, jonka toiminta edistää juuri näitä tavoitteita. Olen iloinen saadessamme Skarta Energyn mukaan Energiateollisuuden toimintaan”, toteaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Eduskuntavaalien alla Energiateollisuus on koonnut tärkeimmät viestinsä puolueille ja ehdokkaille kolmen pääotsikon alle:

  • Kestävä kasvu: energia-ala rakentaa vankan pohjan Suomen menestykselle
  • Asiakkaiden etu: rajat ylittävällä yhteistyöllä ja markkinaehtoisuudella ulos energiakriisistä
  • Suomen turvallisuus: monipuolinen energiatuotanto takaa toimitus- ja huoltovarmuuden

Lue lisää:
https://energia.fi/energiapolitiikka/eduskuntavaaliviestit

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President