Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Skarta Energy ja Business Tornio suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimalaa Tornioon

Torniossa toimiva kehitysyhtiö Business Tornio Oy ja Skarta Energy Oy ovat tehneet aiesopimuksen aurinkovoimalan toteutettavuussuunnitelman laatimisesta Tornioon. Toteutuessaan noin 100 hehtaarin suuruisen aurinkoenergialaitoksen investoinnin suuruus olisi noin 60 Milj. €.

Teollisen mittakaavan aurinkovoimalaitoksen sijoituspaikaksi on kaavailtu osin jo varsinaisesta käytöstä poistunutta maa-ainestenottoaluetta Kyläjoen alueella. Alueen viereen on suunniteltu Arctio North -teollisuusalue. Suurteollisuuden sijoittaminen lähelle aurinkovoimalaa tuo teollisuusalueelle merkittäviä synergiaetuja. Käynnistyvässä toteutettavuussuunnitelmassa laaditaan investointipäätöstä tukevia selvityksiä ja kartoitetaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita sekä käydään tarkemmin läpi sijoittautumispaikkaan liittyviä vaatimuksia. Business Tornio toimii aktiivisena verkoston rakentajana eri toimijoiden välillä, hyödyntäen alueellista tuntemusta ja verkostojaan.

Skarta Energylle aiesopimus on erittäin mielenkiintoinen yhtiön toiminnan kasvun ja kehittymisen näkökulmasta.

”Tornion sijainti uusiutuvan energian tuotannolle ja esimerkiksi vetyteollisuudelle on erittäin potentiaalinen sijaintinsa ansiosta, ja suunnittelukohde on kokonaisuutena erinomaisella paikalla. Uskomme, että kehittämämme Vierivoima-konsepti on esimerkiksi juuri tälle alueelle erittäin mielenkiintoinen ratkaisu. Energia-ala on juuri nyt monella tapaa murroksessa ja meille on tärkeää olla aktiivisesti mukana uusien potentiaalisten kohteiden selvityksessä, Skarta Energyn varatoimitusjohtaja Vikke Saarelainen toteaa.
”Business Tornion strategisena tavoitteena on saada aikaan konkreettisia toimenpiteitä ja investointeja, jotka kehittävät alueen elinvoimaa ja yrityksiä. Tulevaisuuden teollisuus on kokonaisuutena teema, johon liittyen yhtiö tekee pro-aktiivista Invest in -työtä. Toimenpiteiden ja selvitysten osalta nyt käynnistyvä investointipäätökseen tähtäävä selvitystyö yhdessä Skarta Energyn kanssa on juuri sellainen askel, johon me aina kehittämistyössä pyrimme”, Business Tornio Oy:n toimitusjohtaja Marko Alamartimo tähdentää.

Toteutuessaan noin 100 hehtaarin suuruisen aurinkoenergialaitoksen, arvioitu paneeliteho olisi noin 80 MWp, investoinnin suuruus olisi noin 60 Milj. €, työllistämisvaikutukset noin 5 henkilöä, rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset olisivat noin 100 henkilöä ja lisäksi kaupungille kertyisi hankkeen valmistuttua merkittäviä verotuloja. Ensimmäinen selvitysvaihe on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2023 loppuun mennessä. Tarkempien suunnitelmien, lupien ja valmistelevien töiden arvioidaan vievän aikaa noin 12–18 kuukautta ja varsinaisen rakentaminen noin 24kk tarvittavien lupien myöntämisestä. Tämänhetkisen arvion mukaan energiantuotanto Torniosta voisi siis käynnistyä vuoden 2027 aikana.

Business Tornio Oy

Business Tornio Oy on Tornion kaupungin ja paikallisien yritysten omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on elinkeinoelämän kehittäminen ja monipuolistaminen, työllisyyden edistäminen sekä matkailun kehittämispalvelut. Toiminnan pääpaino on eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille tarjottavat yrityskehityspalvelut. Lisäksi Business Tornio Oy osallistuu aktiivisesti yritysten ja toimintaympäristön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Skarta Energy

Skarta Energy on suomalainen uusiutuvan energian kehittäjä ja tuottaja. Yritys on erikoistunut päästöttömiin teollisen mittakaavan aurinkovoimahankkeisiin, joita täydennetään energian varastoinnilla, tuulivoimalla ja vetyratkaisuilla luotettavan ja toimitusvarman tulevaisuuden energian takaamiseksi. Yritys on kehittämässä Suomen suurimpiin kuuluvia aurinkovoimahankkeita esimerkiksi yli sadan hehtaarin käytöstä poistetuille turvesuoalueille Utajärvellä sekä Hituran ja Pyhäsalmen vanhoille kaivosalueille Pohjois-Pohjanmaalla.

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President