Skarta Energy och Business Tornio planerar ett solkraftverk i industriell skala i Torneå

Skarta Energy och Business Tornio planerar ett solkraftverk i industriell skala i Torneå

Det i Torneå verksamma utvecklingsföretaget Business Tornio Oy har tillsammans med Skarta Energy Oy undertecknat en avsiktsförklaring om att utarbeta en genomförbarhetsplan för ett solkraftverk i Torneå. Om den genomförs skulle investeringen i ett solkraftverk på cirka 100 hektar uppgå till omkring 60 miljoner euro.

Enligt planerna kunde det industriella solkraftverket ligga i ett delvis avvecklat markutvinningsområde i Kyläjokiområdet. Industriområdet Arctio North planeras i anslutning till området. Placeringen av en storskalig industri nära solkraftverket ger betydande synergier till industriområdet. Den pågående genomförbarhetsplanen utarbetar utredningar för att stödja investeringsbeslutet, identifiera potentiella partners och se över kraven gällande placeringsorten mer i detalj. Business Tornio fungerar som en aktiv etablerare av nätverk mellan olika aktörer genom att utnyttja sin regionala expertis och sina egna nätverk.

Avsiktsförklaringen är mycket intressant för Skarta Energy med tanke på tillväxt och utveckling av bolagets verksamhet.

”Med tanke på förnybar energiproduktion och till exempel vätgasindustrin har Torneå stor potential tack vare sitt läge, och det planerade objektet kommer som helhet att ha ett utmärkt läge. Vi anser att till exempel Vierivoima-konceptet som vi har utvecklat är en mycket intressant lösning för just detta område. Energisektorn genomgår just nu en omställning på många sätt och det är viktigt för oss att vara aktivt involverade i att undersöka nya potentiella objekt,” säger Vikke Saarelainen, vice VD för Skarta Energy.
”Business Tornios strategiska mål är att skapa konkreta åtgärder och generera investeringar som utvecklar regionens och företagens vitalitet. Som helhet är framtidens industri ett tema där företaget är engagerat i proaktivt Invest in-arbete. När det gäller åtgärderna och utredningarna är den pågående utredningen som syftar till att fatta ett investeringsbeslut tillsammans med Skarta Energy precis den typ av steg som vi alltid strävar efter i vårt utvecklingsarbete,” säger Marko Alamartimo, VD för Business Tornio Oy.

Om solkraftverket på cirka 100 hektar färdigställs skulle den uppskattade panelkraften vara cirka 80 MWp, investeringen cirka 60 miljoner euro, effekterna på sysselsättningen cirka 5 personer, effekterna på sysselsättningen under byggandet cirka 100 personer och dessutom skulle staden få betydande skatteintäkter efter slutförandet av projektet. Den första utredningsfasen beräknas vara avslutad i slutet av år 2023. De mer detaljerade planerna, tillstånden och förberedelserna beräknas ta cirka 12–18 månader medan själva byggandet tar omkring 24 månader beräknat från beviljandet av de nödvändiga tillstånden. Enligt den nuvarande uppskattningen kan energiproduktionen från Torneå börja år 2027.

Business Tornio Oy

Business Tornio Oy är ett företag som ägs av staden Torneå och lokala företag, vars uppgift är att utveckla och diversifiera näringslivet, främja sysselsättningen och tillhandahålla turismutvecklingstjänster. Verksamhetens huvudfokus ligger på affärsutvecklingstjänster till företag i olika utvecklingsstadier. Dessutom deltar Business Tornio Oy aktivt i den övergripande utvecklingen av företag och verksamhetsmiljön.

Skarta Energy

Skarta Energy är en finländsk utvecklare och producent av förnybar energi. Företaget är specialiserat på utsläppsfria solkraftsprojekt i industriell skala, vilka kompletteras med energilagring, vindkraft och vätgaslösningar för att säkerställa en tillförlitlig och säker energiförsörjning i framtiden. Bolaget utvecklar ett av de största solkraftsprojekten i Finland, till exempel i över 100 hektar avvecklade torvmarker i Utajärvi och i de gamla gruvområdena Hitura och Pyhäsalmi i norra Österbotten.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President