Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Skarta Energy Oy:n aurinkovoimapuistohanke Savonlinnaan

Skarta Energy Oy ja Savonlinnan kaupunki ovat tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla kaupunki antaa Skarta Energy Oy:lle mahdollisuuden varata noin 17 hehtaarin suuruisen maa-alueen Itäväylän yrityspuiston vierestä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on aloittaa välittömästi valmistelut, jotka mahdollistavat kokonaisteholtaan noin 10 MW:n aurinkovoimapuistohankkeen toteutumisen alueen teollisuuden tarpeisiin.

Savonlinnan kaupunki pyrkii turvaamaan omistamillaan ja vuokraamillaan maa-alueilla riittävän kilpailukykyisen energian saannin yrityksille uusiutuvan energian murroksen aikana. Kaupunki luo aktiivisesti edellytyksiä uusiutuvia energioita käyttävien teollisten yritysinvestointien toteutumiselle Savonlinnassa. Kaupungin tavoitteena on uudenlaisen ”Pure Energy” -teollisuusalueen perustaminen, jonka avulla Itäväylän yrityspuistossa toimivat ja sinne sijoittuvat yritykset voivat hyödyntää edullista aurinkovoimaa. Aurinkoenergian tuotantolaitoksia sijoitetaan Itäväylän yrityspuiston alueelle tai sen välittömään läheisyyteen. Alustavan arvion perusteella hankekohteet soveltuvat aurinkovoiman kehittämiseen ja rakentamiseen Skarta Energy Oy:n kehittämän vierivoimakonseptin mukaisesti. Vierivoima®-konsepti tarjoaa teollisuusalueen yrityksille lähellä tuotettua, siirtomaksutonta ja päästötöntä sähköä avaimet käteen -periaatteella.

Hanke parantaa uusiutuvan energian ja edullisen sähkön saatavuutta Savonlinnassa. Investointihanke vahvistaa paikallista huoltovarmuutta ja edistää kestävää energiantuotantoa.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Skarta Energyn kanssa solmittuun sopimukseen aurinkovoimapuistohankkeesta Savonlinnassa. Tämä on merkittävä askel kohti kestävän energiantuotannon edistämistä ja huoltovarmuuden parantamista alueellamme. Aurinkovoimapuiston perustaminen Itäväylän yrityspuistoon tukee Savonlinnan kaupungin tavoitetta luoda uudenlainen "Pure Energy" -teollisuusalue, mikä kerää uusia investointeja Savonlinnaan ja tarjoaa selkeitä hyötyjä sekä olemassa oleville yrityksille että sijoittajille", kommentoi Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.

Skarta Energy tuo vahvan osaamisensa ja kokemuksensa uusiutuvan energian investointeihin, ja yhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa tarjoaa mahdollisuuden edistää aurinkovoimapuistohanketta alueella. Tämä hanke on tärkeä askel kohti kestävämpää energiantuotantoa ja edistää samalla alueen taloudellista kehitystä.

"Olemme innoissamme tästä yhteistyöstä Savonlinnan kaupungin kanssa aurinkovoimapuistohankkeen toteuttamiseksi. Skarta Energy on sitoutunut kehittämään ja rakentamaan uusiutuvaa energiaa, ja tämä hanke tarjoaa meille ainutlaatuisen tilaisuuden edistää puhtaan energian käyttöä Savonlinnassa. Pyrimme yhdessä vahvistamaan alueen huoltovarmuutta ja luomaan kestäviä energiaratkaisuja sekä luomaan vahvan pohjan tuleville investoinneille", sanoo Skarta Energyn Key Account Manager, Miia Viitaniemi.

Valmistelutyöt aurinkovoimapuistohankkeen toteuttamiseksi käynnistyvät välittömästi. Osapuolet jatkavat tiivistä yhteistyötä ja sitoutuvat edistämään projektin onnistunutta toteutumista.

Jaa kirjoitus somessa

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä
Miia Viitaniemi
Miia Viitaniemi
Key Account Manager