Skarta Energy Oy bygger solpark i Nyslott

Skarta Energy Oy bygger solpark i Nyslott

Skarta Energy Oy och Nyslotts stad har i dag undertecknat en avsiktsförklaring enligt vilken staden ger Skarta Energy Oy möjlighet att reservera ett markområde på omkring 17 hektar intill företagsparken Itäväylän yrityspuisto. Parternas gemensamma mål är att omedelbart inleda förberedelser som möjliggör byggande av en solpark med en total effekt på 10 MW för industrins behov i området.

Nyslotts stad strävar efter att säkerställa tillgång till tillräckligt konkurrenskraftig energi för företagen på de markområden som staden äger och hyr i energiomställningens tid. Staden skapar aktivt förutsättningar för industriella företagsinvesteringar med förnybar energi i Nyslott. Staden har som mål att grunda en ny typ av ”Pure Energy”-industriområde, med vars hjälp företag som finns eller etablerar sig i Itäväylän yrityspuisto kan använda sig av förmånlig solenergi. Anläggningar för produktion av solenergi placeras i Itäväylän yrityspuisto eller i dess omedelbara närhet. Enligt en preliminär bedömning lämpar sig projektområdena för utveckling och byggande av solenergi enligt det Vierivoima-koncept som utvecklats av Skarta Energy Oy. Vierivoima®-konceptet erbjuder företag på ett industriområde närproducerad och utsläppsfri el utan överföringsavgift och som nyckelfärdig lösning.

Projektet förbättrar tillgången till förnybar energi och förmånlig el i Nyslott. Investeringsprojektet stärker den lokala försörjningstryggheten och främjar hållbar energiproduktion.

”Vi är mycket nöjda med avtalet vi ingått med Skarta Energy om solparksprojektet i Nyslott. Detta är ett viktigt steg mot att främja hållbar energiproduktion och förbättra försörjningstryggheten i vår region. Grundandet av en solpark i Itäväylän yrityspuisto stöder Nyslotts stads mål att skapa en ny typ av ”Pure Energy”-industriområde, som medför nya investeringar i Nyslott och erbjuder klara fördelar för såväl befintliga företag som investerare”, säger Nyslotts stadsdirektör Janne Laine.

Skarta Energy bidrar med din starka kompetens och erfarenhet inom investeringar i förnybar energi, och samarbetet med Nyslotts stad ger möjlighet att främja områdets solparksprojekt. Detta projekt är ett viktigt steg mot mer hållbar energiproduktion samtidigt som det bidrar till den ekonomiska utvecklingen i regionen.

"Vi är glada över detta samarbete med Nyslotts stad för att genomföra solparksprojektet. Skarta Energy har åtagit sig att utveckla och bygga förnybar energi, och detta projekt ger oss en unik möjlighet att främja användningen av ren energi i Nyslott. Tillsammans strävar vi efter att stärka försörjningstryggheten i området och skapa hållbara energilösningar, samt en stark grund för framtida investeringar, säger Miia Viitaniemi, Key Account Manager på Skarta Energy.

Förberedelserna inför genomförandet av solparksprojektet inleds omedelbart. Parterna fortsätter sitt intensiva samarbete och förbinder sig till att främja ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Miia Viitaniemi
Miia Viitaniemi
Key Account Manager