Tanskilankangas

Oripää
Solkraft
13 (MWp)
Tanskilankangas

Information om projektet

Ett kraftverk på totalt cirka 13 MWp planeras i Tanskilankangas-området i Oripää. Anläggningen skulle byggas i två etapper. Kraftverket skulle placeras intill riksväg 41, söder om Oripää centrum.

Vad händer härnäst?

Konkurrensutsättningen av EPC-operatörerna och övervakningen av den första delen kommer att ske under våren 2024. Därefter inleds beredningen av investeringsbeslutet. Byggnationen kan påbörjas under sommaren 2024 och den första delen är planerad att anslutas till nätet våren 2025.

Basfakta
LägeOripää
TeknologiSolkraft
Effekt13 (MWp)
SkedeUtvecklingsskede
Projektbolag

Skarta Energy Sunrise Oy

Vår partner
Sitema Oy

Sitema Oy

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Maria Wimmer
Maria Wimmer
Project Manager