Kauhajoki stad och Skarta Energy har undertecknat en avsiktsförklaring om att utforska potentialen för förnybar energi

Kauhajoki stad och Skarta Energy har undertecknat en avsiktsförklaring om att utforska potentialen för förnybar energi

Kauhajoki stad har förberett samarbete med energibolag för att främja produktion av förnybar energi. Tillsammans med Skarta Energy Oy och Windelligence Oy undersöker man möjligheterna till förnybar energi och lokal energiproduktion i och omkring Aronkylä industriområde i Kauhajoki. Syftet med samarbetet är att tillhandahålla förnybar energi fördelaktigt till företagen i Aronkylä industriområde.

Den 12 september 2022 godkände Kauhajoki stadsstyrelse en avsiktsförklaring som utarbetats av staden och Skarta Energy Oy, i vilken man kommer överens om att inleda ett samarbete om bedömningen av gemensamt definierade områden samt om tillstånds- och planeringsprocesserna. Avsiktsförklaringen fastställer enligt vilka principer staden kommer att ge utvecklaren ensamrätt att genomföra en teknisk-ekonomisk utvärdering av de i förväg överenskomna områdena och bedöma deras lämplighet för byggnation och produktion av förnybar energi. Parterna är också överens om att försöka fortsätta samarbetet fram till produktionsfasen, om bedömningen visar att det finns områden som lämpar sig för projektet. Avtalet innebär inget åtagande om någon förutbestämd lösning.

Partnerföretagen bedömer platsernas lämplighet för produktion av förnybar energi. Staden identifierar till exempel planeringsbehoven för potentiell nyproduktion och deltar i förberedelserna för ett bredare samarbete.

Projektet ska utforska potentialen för vindkraft, solkraft, biogas och vätgasproduktion i området runt Aronkylä. I samarbetet undersöks också möjligheten att sälja energi som produceras i närheten av Aronkylä direkt till företag i industriområdet till ett konkurrenskraftigt pris. Dessutom undersöks möjligheten att ordna distribution av alternativa bränslen i Aronkylä i närheten av huvudleden.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President