Skarta Energy bygger Finlands största solkraftspark i Utajärvi

Skarta Energy bygger Finlands största solkraftspark i Utajärvi

Skarta Energy har fattat ett investeringsbeslut på över 70 miljoner euro för en solkraftspark som ska byggas i Norra Österbotten i kommunen Utajärvi. Solkraftsparken som ska byggas i de avvecklade torvmarksområdena har en kapacitet på 102,5 MWp och förväntas producera 97 GWh energi per år. Avtalspartner för planering, inköp och byggnation är NYAB. Projektets första fas, som omfattar anskaffningar och förberedande arbeten, påbörjas utan dröjsmål. Parken ska tas i bruk stegvis så att helheten blir klar under första halvan av 2026.

Solkraftsparken i Utajärvi är en viktig del av Skarta Energys mål att driva 800 MW solkraft under de kommande fem åren. Arbets- och näringsministeriet har beviljat 13,3 miljoner euro i investeringsstöd för projektet. Solkraftsparken ska anslutas till stamnätet enligt tidigare upprättat anslutningsavtal med Fingrid.

"Tillräckligt med förnybar energi spelar en avgörande roll för att säkerställa utvecklingen av den finska industrins förnyelse, arbetstillfällen och samhällets välfärd även i framtiden. Det investeringsbeslut som nu fattats är ett bevis på vår verkliga avsikt att påskynda den finska energiomställningen och är särskilt betydelsefull i en tid då man har fått vänta på positiva investeringsbeslut", säger Vikke Saarelainen, vice VD för Skarta Energy.

Projektet har förberetts i nära samarbete med Utajärvi kommun och Utajärvi företagspark samt andra samarbetspartner. Utajärvi utvecklas till en resurssmart kommun, vilket innebär att resurser som naturresurser, råvaror och energi används på ett miljömässigt hållbart sätt och på ett sätt som främjar människors välbefinnande. Utajärvi ingår i HINKU-nätverket av kommuner och andra aktörer som har förbundit sig till utsläppsminskningar.

"Vi har förberett oss länge och väntat på det här ögonblicket. Investeringsbeslutet är mycket viktigt för Utajärvi kommun. Detta möjliggör uppkomsten av många andra saker och fenomen, bland annat vad gäller produktion och vidare förädling av vätgas, och stärker därmed vår livskraft även i framtiden. Det har varit ett nöje att samarbeta och bygga upp ett gott partnerskap med Skarta Energy", säger Anne Sormunen, kommundirektör i Utajärvi.

Mer information

Vikke Saarelainen
Skarta Energy
vice verkställande direktör
tfn +358 40 754 4429
vikke.saarelainen@skarta.fi

 

Anne Sormunen
Utajärvi kommundirektör
Utajärvi kommun
Tfn +35840 482 6444
anne.sormunen@utajarvi.fi

 

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President