Lokala energilösningar ger livskraft åt kommunerna

Lokala energilösningar ger livskraft åt kommunerna

Under den senaste tiden har enorma investeringar i megaklass i ren energi fått mycket synlighet i offentligheten, senast gäller detta Blastr Green Steels planerade investering i Ingå. Men även småskaliga lösningar som genomförs av en enda aktör, t.ex. energigemenskaper i husbolag har fått synlighet. Utöver dessa finns det ett behov av lokala lösningar som, förutom att ge tillgång till förnybar energi, ger betydande totala investeringar till regionerna, lockar operatörer till regionen, skapar arbetsplatser och ökar skatteintäkterna – inom en region i taget. Dessa fenomen förstärker den lokala livskraften.

Nivalas industriby utvidgas till Kurunpuhto – industriområdet får Vierivoima

Vierivoima® är en lokal energilösning som utvecklats av Skarta Energy. Vierivoima® ger kommunerna livskraft och skatteintäkter. Nivala stad har varit en aktiv aktör när det gäller att främja Vierivoima®-konceptet. Samarbetet har fungerat bra och Skarta Energy har redan flera solenergiprojekt på gång i Nivala.

Samarbetet inleddes med planeringen av Hitura-gruvans nyttoanvändning. Den solpark på 50 MW (130 ha) som nu byggs i området har fått nästan 9 miljoner euro i finansiering från arbets- och näringsministeriet. Detta är tack vare stadens aktiva deltagande och det sätt på vilket budskapet har kommunicerats, både inom staden och till nationella beslutsfattare.

Samtidigt har staden utforskat möjligheter med Vierivoima. Finlands största industriby expanderar nu till det nya industriområdet Kurunpuhto. En Vierivoima-solpark med fyra kraftverk på 5 MW har i samarbete planerats för att försörja industriområdets företag med långsiktig solenergi.

"Vierivoima lockar helt nya industriella aktörer till regionen och skapar förutsättningar för nya utländska aktörer att etablera sig i Nivala. Även privata markägare och lokala företag gynnas av Skarta Energys verksamhet i området", säger Kimmo Niskanen, NIHAK:s chef för affärstjänster.

Är det aktuellt med energilösningar även i din kommun?

Vi finns till som ett stöd för kommunerna. Tillsammans kartlägger vi platser för utveckling, lockar nya företag och industrier till området och deltar i förhandlingar och möten. Vi vill göra omställningen lätt för kommunen. Det räcker att ni är aktiva.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President