Skarta Energy får över 13 miljoner euro i investeringsstöd för ett solparksprojekt i Utajärvi

Skarta Energy får över 13 miljoner euro i investeringsstöd för ett solparksprojekt i Utajärvi

Skarta Energy får över 13 miljoner euro i investeringsstöd för ett solparksprojekt i Utajärvi

Arbets- och näringsministeriet har beviljat Skarta Energys projektbolag Utajärvi Solarpark Oy 13,3 miljoner euro i investeringsstöd för ett solkraftverk i Utajärvi. Solparken kommer att byggas på en nedlagd torvmyr. Investeringen omfattar också en anläggning för lagring av el för att balansera fluktuationer i parkens produktion. Den totala investeringen för den första fasen är cirka 73,7 miljoner euro.

Det investeringsstöd som nu har erhållits är avsett för Skarta Energys förvärv av mer än 100 hektar av det nedlagda Tunturisuo, där en 80 MW solpark planeras. I anslutning till parken planeras även ett 5 MW:s batterilager. När parken är klar kommer den att producera cirka 80 GWh förnybar solenergi per år. Byggnationen kommer att påbörjas redan under sommaren 2023 och målet är att solparken ska producera energi till nätet redan under år 2024.  Sysselsättningseffekten under byggandet av solkraftverket är cirka 100 årsverken och själva anläggningen skulle sysselsätta cirka 5 personer under de kommande 40 åren.

"I september förra året fick vi de nödvändiga tillstånden för byggandet, och nu, bara cirka fem månader efter att vi fått tillståndet, har vi fått beslutet om investeringsstöd. Stödet gör det möjligt att inleda den första fasen och kommer att fungera som ett utmärkt startskott för Skarta Energys storskaliga solenergibyggnation. Det är fantastiskt att vi kan samarbeta med Utajärvi för att locka nya arbetstagare till kommunen och på så sätt öka regionens livskraft", säger Kari Tuominen, Skarta Energys vd.

Det övergripande projektet i Utajärvi omfattar flera olika projekt. Den totala budgeten för projektet är cirka 150 miljoner euro. Projektet omfattar cirka 200 megawatt solenergi. Helheten omfattar också en station för produktion, lagring och distribution av vätgas. Efter färdigställandet kommer hela projektet att producera cirka 200 000 megawattimmar el, vilket motsvarar förbrukningsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer.

”Utajärvi har ett bra läge med goda trafikförbindelser. Det är fantastiskt att följa med investeringarna i vår region. I vårt industriområde strävar vi efter att erbjuda flexibla affärstomter för företag, skräddarsydda efter deras specifika behov. Med ren och närproducerad energi, ett bra läge och en utmärkt företagskultur kommer det att bli fantastiskt att börja utveckla Utajärvis företagsekosystem tillsammans”, säger Vuokko Paso, verkställande direktör, Utajärvi Yrityspuisto Oy.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President