Skarta Energys och Solarigos solkraftverk på 61 miljoner euro beviljas investeringsstöd som möjliggör projektet

Skarta Energys och Solarigos solkraftverk på 61 miljoner euro beviljas investeringsstöd som möjliggör projektet

Solparker med en total panelkapacitet på 75 megawatt kommer att byggas vid Hitura-gruvan i Nivala och Callio i Pyhäjärvi på nedlagda gruvområden. Projektets syfte är att skapa förutsättningar för hur man kunde utnyttja gruvområden som ska avvecklas i Norden för produktion av förnybar solenergi. Arbets- och näringsministeriet har beviljat projektet ett Next Generation EU-bidrag på 12,1 miljoner euro som möjliggör projektet.

Projektet inkluderar byggnation av två solparker på ett sammanlagt 160 hektars område. Områdets storlek motsvarar omkring 220 fotbollsplaner. Parkerna kommer att bestå av cirka 120 000 dubbelsidiga solpaneler. Solparkerna har en kapacitet på cirka 75 megawatt och producerar mer än 65 GWh förnybar solenergi för finländska medborgare varje år. Elproduktionen motsvarar den årliga förbrukningen för till exempel 26 000 flerbostadshus eller 4 300 eluppvärmda småhus. Produktionen kommer att säljas till Lumme Energias solelskunder i Finland. Dessutom byggs i anslutning till solparkerna även ellager med en sammanlagd effekt på 7,5 MW.

Projektets helhetsbudget är cirka 61 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet har beviljat projektet ett bidrag på 12,1 miljoner euro som är en del av EU:s återhämtningsinstrument för återställning och återhämtning, med förbehåll för Europeiska kommissionens godkännande. Projektet har utarbetats i samarbete med Pyhäjärvi stad och Pyhäsalmi Mine Oy i Callio samt Nivala stad och ägaren av gruvområdet Hitura i Nivala.

”Jag vill tacka våra partner som deltagit i förberedelserna av projektet för ett gott och framgångsrikt samarbete. Tack vare ett positivt bidragsbeslut kan vi nu börja genomföra projektet tillsammans. Att bygga solparker i industriell skala är ett viktigt sätt att snabbt och hållbart öka Finlands självförsörjning av energi”, kommenterar Antti Koskelainen, vd för Solarigo Systems.

Projektet utformas och genomförs av Skarta Energy och Solarigo Systems Oy, som tillsammans bildat projektbolaget Callio-Hitura Solarpark Oy för att genomföra projektet. Projektet i Callio och Hitura är det första som byggs i samarbete av företagen. Erfarenheterna från projektet kan senare användas i större utsträckning i projekt för förnybar energi inom gruvindustrin i Finland och utomlands. Våren 2022 undertecknade Skarta Energy, Solarigo och Lumme Energia ett samarbetsavtal om att bygga 1000 MW solkraft i Norden före slutet av årtiondet.

”Callio-Hitura är en viktig spelöppning för produktion av förnybar energi på gamla gruvområden. Det finns få andra sätt att använda gruvornas avfallsdammar, och genom att producera utsläppsfri energi bidrar man också till att kompensera gruvornas miljöpåverkan”, kommenterar Kari Tuominen, vd för Skarta Energi.

Projektet Callio-Hitura solpark

Solparkernas lägeNorra Österbotten, Nivala och Pyhäjärvi.
BudgetCirka 61 miljoner euro
SolpanelerCirka 120 000 st.
Paneleffekt75,42 MW
Energiproduktion66,1 GWh / år
Areal160 hektar
Minskade koldioxidutsläpp i elproduktion5885 ton / år
ByggareSkarta Energy Oy och Solarigo Systems Oy
ProjektbolagCallio-Hitura Solarpark Oy
Next Generation EU-stöd12,1 miljoner euro
Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President