Callio

Pyhäjärvi
Solkraft
13 (MWp)
Callio

Information om projektet

En solcellspark med en paneleffekt på 13 MWp kommer att byggas i Callio i Pyhäjärvi. Solcellsparken kommer att byggas på gruvans nedlagda och fyllda sandmagasin. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att utnyttja nedlagda gruvområden för solkraftsproduktion i större utsträckning, först i Finland och sedan i de nordiska länderna.

Storleken på solcellsparken är omfattande. Totalt kommer 20 000 solpaneler att installeras i parken. Den el som parken producerar utnyttjas huvudsakligen på plats. När den underjordiska verksamheten vid gruvan i Pyhäsalmi upphör kommer affärsområdet Callio att utvecklas kring gruvan, vars operatörer kommer att utnyttja gruvans befintliga infrastruktur och den framtida solparken.

Investeringsbeslutet för projektet fattades sommaren 2023 och byggandet inleddes i april 2024.

Basfakta
LägePyhäjärvi
TeknologiSolkraft
Effekt13 (MWp)
SkedeByggnadsfasen
Projektbolag

Callio-Hitura Solarpark Oy

Vår partner
Solarigo

Solarigo

Pyhäjärven kaupunki

Pyhäjärven kaupunki

Lumme energia

Lumme energia

Finansieras av Europeiska unionen

Finansieras av Europeiska unionen

Vad händer härnäst?

Just nu pågår förberedande markarbeten på platsen. Projektet fortsätter med installation av solpaneler, som påbörjas i juni 2024. Den kommersiella produktionen av solparken kommer att påbörjas i slutet av 2024.

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Simo Rintakari
Simo Rintakari
Project Manager