Utajärvi 1

Utajärvi
Solkraft + Lagring av energi
102,5 (MWp)
Utajärvi 1

Information om projektet

Under det första stadiet planeras en 80 MW:s solpark på det cirka 100 hektar stora avvecklade torvmarksområdet Tunturisuo i Utajärvi. Paneleffekt 100 MWp. Då parken blir färdig kommer den att producera cirka 79 GWh förnybar solel om året, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av el för cirka 16 000 privata hushåll. I anslutning till parken planeras även ett 5 MW:s batterilager.

Det interna nätet som ska byggas på området kommer att genomföras med SmartGrid-teknologi i samarbete med det internationella och EU-finansierade GLogalFlex-projektet som leds av VTT.

Parken som byggs i Tunturisuo kommer att vara den första solparken som ansluts till Fingrids stamnät.

Byggnationen kommer att påbörjas redan under sommaren 2023 och målet är att solparken ska producera energi till nätet redan under år 2024.

Bekanta dig även med: Utajärvi 2 och Utajärvi 3

Basfakta
LägeUtajärvi
TeknologiSolkraft + Lagring av energi
Effekt102,5 (MWp)
SkedeUtvecklingsskede
Projektbolag

Utajärven Solarpark Oy

Vår partner
NYAB Group

NYAB Group

Sitema Oy

Sitema Oy

Euroopan unionin rahoittama

Euroopan unionin rahoittama

Vad händer härnäst?

Åtgärdstillståndet som krävs för byggnationen i Tunturisuo beviljades under slutet av år 2022 och för tillfället pågar planeringsarbeten. Investeringsbeslut fattas under sommaren 2023, varefter byggnationen påbörjas. Parken är färdig år 2024.

Blev du intresserad?

Ta kontakt