Utajärvi, Isosuo

Utajärvi
Solkraft + Lagring av energi
102,5 (MWp)
Utajärvi, Isosuo

Information om projektet

En solcellspark på 102,5 MWp, eller cirka 80 MWa (anslutningskraft), planeras i Isosuo i Utajärvi, ett område på cirka 133 hektar.

Då parken blir färdig kommer den att producera cirka 79 GWh förnybar solel om året, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av el för cirka 16 000 privata hushåll. I anslutning till parken planeras även ett 5 MW:s batterilager.

Det interna nätet som ska byggas på området kommer att genomföras med SmartGrid-teknologi i samarbete med det internationella och EU-finansierade GLogalFlex-projektet som leds av VTT.

Parken som byggs i Isosuo kommer att vara den första solparken som ansluts till Fingrids stamnät.

Bekanta dig även med: Utajärvi, Tunturisuo och Utajärvi, Hietaselkä

Basfakta
LägeUtajärvi
TeknologiSolkraft + Lagring av energi
Effekt102,5 (MWp)
SkedeUtvecklingsskede
Projektbolag

Utajärven Solarpark Oy

Vår partner
NYAB Group

NYAB Group

Sitema Oy

Sitema Oy

Finansieras av Europeiska unionen

Finansieras av Europeiska unionen

Vad händer härnäst?

Investeringsbeslut fattas under 2023, varefter byggnationen påbörjas. Parken är färdig år 2025.

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Simo Rintakari
Simo Rintakari
Project Manager