Utajärvi, Isosuo

Utajärvi
Solkraft + Lagring av energi
102,5 (MWp)
Utajärvi, Isosuo

Information om projektet

En solcellspark på 102,5 MWp, eller cirka 80 MWa (anslutningskraft), planeras i Isosuo i Utajärvi, ett område på cirka 133 hektar.

Då parken blir färdig kommer den att producera cirka 97  GWh förnybar solel om året, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av el för cirka 16 000 privata hushåll. I anslutning till parken planeras även ett 5 MW:s batterilager.

Det interna nätet som ska byggas på området kommer att genomföras med SmartGrid-teknologi i samarbete med det internationella och EU-finansierade GLogalFlex-projektet som leds av VTT.

Parken som byggs i Isosuo kommer att vara den första solparken som ansluts till Fingrids stamnät.

Bekanta dig även med: Utajärvi, Tunturisuo och Utajärvi, Hietaselkä

Vad händer härnäst?

Investeringsbeslutet för projektet fattades i början av december 2023. Byggarbetena har påbörjats med förberedande arbeten i januari 2024. Parken beräknas stå klar sommaren 2026.

Basfakta
LägeUtajärvi
TeknologiSolkraft + Lagring av energi
Effekt102,5 (MWp)
SkedeByggnadsfasen
Projektbolag

Utajärven Solarpark Oy

Vår partner
NYAB Group

NYAB Group

Sitema Oy

Sitema Oy

Finansieras av Europeiska unionen

Finansieras av Europeiska unionen

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Simo Rintakari
Simo Rintakari
Project Manager