Låt oss tillsammans odla positiv energi och låta den växa

Låt oss tillsammans odla positiv energi och låta den växa

Förnybar energi har tagit fart både i Finland och globalt. För att framgångsrikt driva och genomföra projekt inom detta område är det avgörande att kartlägga och fastställa lämpliga markområden. På Skarta Energy samarbetar vi med både små och stora, privata och offentliga markägare. Genom våra solenergiprojekt möjliggör vi långsiktig avkastning på outnyttjad mark och strävar efter att etablera långsiktiga partnerskap för ren energi, både nu och i framtiden.

Finländska markägare är i allmänhet medvetna om möjligheterna att delta i projekt inom förnybar energi. Tillsammans med markägarna utforskar vi på Skarta Energy lämpliga markområden för exempelvis solcellsparker eller Vierivoima-projektet®, med syftet att erbjuda smidiga och gynnsamma avkastningar för markägarna.

Särskilt för företag och markägare är det viktigt att alla parter är engagerade och delaktiga i projekten.

"Skarta Energy erbjuder markägare omfattande stöd, professionell projektledning och kompetent personal för att säkerställa att projekten följer planen. Vid behov kan Skarta leverera projekt som nyckelfärdiga lösningar och strävar alltid efter långsiktiga partnerskap," säger Jari Maantila, markförvärvschef på Skarta Energy.

Vi erbjuder hållbara och ansvarsfulla avkastningar för samhällen genom att omvandla outnyttjad mark till storskaliga solparker för att tillgodose energibehoven hos kommuner, städer och industri.

Om din kommun har outnyttjad mark är vi intresserade av att diskutera och utforska möjligheterna att använda dessa områden för ren energiproduktion. För solenergi krävs generellt sett kort avstånd till kraftledningar, måttliga höjdskillnader och en byggbar mark. Markområdets storlek bör vara minst fem hektar och kan sträcka sig upp till hundratals hektar. I bästa fall kan Skarta genomföra en snabb analys av områdets lämplighet på mindre än en vecka. Om resultatet är positivt kan vi gå vidare till att utfärda en avsiktsförklaring och sedan genomföra en mer detaljerad analys.

 

Är hållbara energilösningar aktuella i er kommun?

Kontakt oss!
Jari Maantila
Jari Maantila
Land Acquisition Manager
Miia Viitaniemi
Miia Viitaniemi
Key Account Manager