Skarta Energy utforskar potentialen för solenergiproduktion i Lovisa

Skarta Energy utforskar potentialen för solenergiproduktion i Lovisa

Lovisa stadsstyrelse godkände på måndagen en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga solkraftverk och inleda energiproduktionen redan år 2023.

Centrum för ekonomisk utveckling och infrastruktur i Lovisa stad och Skarta Energy har redan gjort en preliminär kartläggning av mark som ägs av staden och som lämpar sig för produktion av solenergi.

Utgångspunkten för kartläggningen har varit Vierivoima-konceptet som utvecklats av Skarta Energy. Vierivoima-lösningen utnyttjar lokalt producerad sol- och vindkraft, energilagring och batteriteknik, och eventuellt i framtiden även el producerad med hjälp av vätgas.

"Frågorna om tillgång och pris på energi är mycket aktuella för närvarande. "Vi vill vara med och hjälpa kommunerna att på regional nivå bli självförsörjande gällande energi. Vierivoima producerar stabil och fördelaktig el långt in i framtiden. Vierivoima ger kommunerna livskraft och skatteintäkter och ökar det regionala oberoendet, vilket förbättrar den inhemska försörjningsberedskapen", säger Vikke Saarelainen, vice vd för Skarta Energy.
Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Vice verkställande direktör