Fingrid undertecknar det första avtalet om anslutning av solkraftverk med Skarta Energy – det övergripande Utajärvi-projektet går framåt

Fingrid undertecknar det första avtalet om anslutning av solkraftverk med Skarta Energy – det övergripande Utajärvi-projektet går framåt

Projektbolaget Utajärven Solarpark Oy, ägt av Skarta Energy, och Fingrid Oyj har tecknat ett anslutningsavtal för transformatorstationen Utanen, som gör det möjligt att ansluta den elektriska utrustningen av Tunturisuo solcellspark till Fingrids stamnät.

Solkraftverket som planeras i Tunturisuo är en del av helhetsprojektet mellan Skarta Energi och Utajärvi. Det planerade solkraftverket kommer att ha en kapacitet på cirka 80 megawatt. Helhetsprojektet omfattar även en vindkraftspark och inom en snar framtid, även en väteenergiproduktions-, lagrings- och distributionsstation. Efter färdigställandet kommer hela projektet att producera cirka 200 000 megawattimmar el, vilket motsvarar förbrukningsbehovet för i genomsnitt 40 000 personer. Detta är en betydande siffra för en kommun med cirka 2600 invånare.

"Det här avtalet är en bra demonstration av hur planeringsarbete i rätt tid som utförs av experter kan slutföras enligt tidsplanen, när de rådande begränsade nätverksresurserna är en verklig utmaning för operatörer på fältet. Med detta anslutningsavtal säkerställer vi, att solkraftverksprojektet i Utajärvi går framåt och vi är närmare byggandet av det största Vierivoima®-projektet i Finland. Det här avtalet, tillsammans med vindkraftsprojekten, kommer att stärka kommunens självförsörjning av energi långt in i framtiden", jublar Kari Tuominen, verkställande direktör för Skarta Energy.
"I Utajärvi vill vi göra det möjligt för företagen att lyckas. Fördelarna med Vierivoima kommer att vara en stor fördel för företagens framtida konkurrenskraft. Projektet har redan väckt ett enormt intresse för etablering av nya företag i Utajärvi. Detta avtal kommer att förbättra och stärka konkurrenskraften för befintliga och nya företag i vår region. Vi välkomnar både små och stora företag till Utajärvi. Läget är optimalt i närheten av Uleåborg med goda trafikförbindelser", säger Vuokko Paso, verkställande direktör för Utajärven Yrityspuisto Oy.

Avtalet är också unikt för Fingrid. Detta är det första anslutningsavtalet för ett solkraftverksprojekt.

"I Finland byggs det för närvarande mycket vindkraft. När det gäller solenergi väntas, när samma tröskel kommer att passeras. Det förväntas att takten för solkraftverk kommer att öka. Först är det enskilda projekt och sedan allt större. Det är väsentligt för oss nätbolag, att ta reda på hur man kan integrera både vind- och solkraft i nätet i framtiden. Därför är Utajärvi-projektet ett mycket intressant projekt för oss. Det planeras att bygga både vind- och solkraft i Utajärvi. Det som dessutom gör Utajärvi-projektet intressant är att syftet är att föra konsumtion och produktion närmare varandra, då blir även utmaningarna med nätverk och lagring lättare att lösa, säger Onni Härmä, kundansvarig på Fingrid Oyj.
Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President