Ijo kommun och Skarta Energy Oy har undertecknat en avsiktsförklaring

Ijo kommun och Skarta Energy Oy har undertecknat en avsiktsförklaring

Ijo kommun och Skarta Energy Oy har undertecknat en avsiktsförklaring om planering av byggnationen av en solpark i Ijo. En lämplig plats på cirka 5 hektar efterlyses före sommaren. Skarta har för avsikt att bygga flera separata solkraftverk.

I den första fasen kommer vi att identifiera områden som lämpar sig för produktion av solenergi. I praktiken letar vi efter outnyttjad mark på omkring 10–100 hektar. På så sätt kan även privata markägare i Ijo-regionen dra nytta av samarbetet med Skarta Energy", säger Vikke Saarelainen, vice vd för Skarta Energy.

Solenergi är vid sidan om vindkraft den billigaste formen av elproduktion, men jämfört med effekterna av att bygga vindkraft finns det tydliga skillnader mellan dessa två.

"Planeringen, tillståndsgivningen och markarbetena för solparker är mycket lättare. Solparker lämpar sig till exempel väl för gamla torvmarker, nedlagda gruvområden eller åkrar som det traditionellt sett har varit svårt att hitta en ny användning för, säger Helena Illikainen, direktör för livskraft i Ijo.

Enligt Helena Illikainen är kommunens mål att skapa ett attraktivt nytt företagskluster i närheten av solparken, där aktörerna skulle få billig energi från parken.

”Vi behöver lokala, medelstora industriella projekt som, förutom att ge tillgång till förnybar energi, kommer att ge betydande totala investeringar till regionerna, locka nya aktörer, skapa arbetstillfällen och öka regionernas skatteintäkter. Skartas Vierivoima®-koncept som planeras för Ijoregionen är ett konkret steg mot detta mål. Ijo kommer i framtiden att vara en viktig länk i en stor energihubb i Bottenviken”, säger Vikke Saarelainen.

Dela det här inlägget

Blev du intresserad?

Ta kontakt
Vikke Saarelainen
Vikke Saarelainen
Executive Vice President